Historien om PlanB


PlanB AS utfører hjelpetiltak og tilsyn ved samvær på oppdrag fra det kommunale barnevernet og BUFetat. Saksbehandlere kan kontakte oss på e-post eller telefon for et skreddersydd tilbud til familien som er i behov av bistand. Mange kommuner har rammeavtaler der PlanB allerede er en ofte benyttet samarbeidspartner. Alle kommuner kan kontakte PlanB.

Vi tilbyr spisskompetanse og fleksible oppfølgingstider. For kommuner er det kostnadseffektivt å benytte skreddersøm. Våre tjenester er av høy kvalitet, og vi tilbyr fagressurser med 30 dagers oppsigelsestid.

Våre fingeravtrykk er fleksibilitet, tydelighet, mot og raushet – og dette får konkrete utslag i møte med familier, oppdragsgivere og oss kollegaer imellom. PlanB har en sterk bedriftskultur som vi er veldig stolte av, og som bidrar til å gjøre oss til en varm, ryddig og trygg samarbeidspartner.

Da vi kunne flytte inn i «PlanB-huset» begynte videreutviklingen av tjenestene våre. Vi hadde nå gjennomgått mange evalueringer med både oppdragsgivere, barn og foreldre, og våre fingeravtrykk ble stadig tydeligere. Vi ville fortsette å bygge i bredden. Det var viktig for oss at familier ikke måtte tilpasse seg PlanB, men at PlanB tilpasser seg familiens egenart og kultur, problematikk og ressurser.

Historien om PlanB

Da vi kunne flytte inn i «PlanB-huset» begynte videreutviklingen av tjenestene våre. Vi hadde nå gjennomgått mange evalueringer med både oppdragsgivere, barn og foreldre, og våre fingeravtrykk ble stadig tydeligere. Vi ville fortsette å bygge i bredden. Det var viktig for oss at familier ikke måtte tilpasse seg PlanB, men at PlanB tilpasser seg familiens egenart og kultur, problematikk og ressurser.

“Å føle entusiasme og begeistring av å utvikle noe nytt”

Personlig egnethet

Personlig egnethet

Her er oppsummeringen av vurdering av faglig leders personlig egnethet: 

«Stor interesse for hvert enkelt barn og familie, varm og inviterende holdning både overfor kollegaer og brukere, pålitelig og velorganisert, høy arbeidskapasitet, svært fleksibel og kan reagere raskt og treffsikkert dersom situasjonene krever det. Tydelig og trygg fremtoning. Nytenkende og åpen for andres innspill og erfaringer, sosialt behagelig og god til å etablere og vedlikeholde gode arbeidsallianser, svært erfaren, leverer solid dokumentasjon, lyttende og tålmodig, følelsesmessig moden og kan stå i krevende prosesser over tid. Søker veiledning ved behov. Svært god evne til å skape tillit, eierskap og reell brukermedvirkning. Tar barnets perspektiv.»

PlanB har hatt en organisk vekst helt siden de kvinnelige gründerne startet det barnevernfaglige tiltaksarbeidet i 2005. Vi består i dag av seks team og er tilstedeværende i Oslo, Viken, Agder og Vestland med til sammen snaut 60 mennesker. Vi driver ikke institusjoner, men jobber hjemme hos familier som strever, og som trenger bistand for at barna i familien skal ha en god nok omsorg i hverdagen sin. Hos oss er de fleste utdannet sosionom eller barnevernspedagog med et bredt spekter av relevante videreutdanninger, masterprogram og sertifiseringer. Alle har solid erfaring i møte med mennesker som av ulike grunner trenger støtte, råd, veiledning og/eller terapi.

I 2021 ble PlanB en del av den nyetablerte Familiehjelpgruppen, eid av Key Assets Group. Familiehjelpgruppen består i dag av to søsterselskaper, Familiehjelp og PlanB. Vi samarbeider om å supplere det offentlige med et kontinuum av tjenester til barn og unge og deres familier.
I og med at Familiehjelpgruppen er en del av en større helhet, har vi fordelen av internasjonal kompetanseoverføring og organisasjonsutviklingshjelp. Vi samarbeider med kollegaene våre i Finland, Sverige og Irland for å bruke forskning, teknologi og erfaringsbasert kunnskap inn i vårt daglige arbeid.

2005
PlanB etableres
2016
PlanB Vest etableres
2020
PlanB Sør etableres
2021
PlanB blir en del av Familiehjelpgruppen
Planbgronn

Ønsker du å kontakte noen av våre lokalkontorer?

Vi svarer deg på det du måtte lure på.

Planbgronn
PlanB

Ønsker du å kontakte noen av våre lokalkontorer?

Vi svarer deg på det du måtte lure på.

PlanB