Planbgronn

Hjelpetiltak

PlanB utfører alle typer hjemmebaserte hjelpetiltak på oppdrag fra kommunale barneverntjenester. I PlanB er vi opptatt av å se det unike ved hvert barn og deres familie, og hvert tiltak skreddersys til den enkelte familie.

Hjelpetiltak

PlanB har ikke rendyrket én teori eller praksisform, men benytter vår breddekunnskap i møtet med andre. Vi gir faglige begrunnelser for det vi foretar oss, og er tydelige på valg av metodiske verktøy i arbeidet med den aktuelle, unike utfordringen.

Familieveiledning

PlanB arbeider med familieveiledning på flere nivå gjennom samtaler, observasjoner, aktiviteter og strukturerte metoder i samarbeid med barn og unge deres foreldre og nettverk. PlanBs metodikk er kunnskapsbasert praksis, metodene er oppdatert som følge av forskning og de utøves av varme og tydelige fagpersoner. Alle PlanBs konsulenter har sosialfaglig grunnutdanning, relevant videreutdanning og lang erfaring i tillegg til at de representerer stor bredde i spesialkompetanse med sertifiseringer i en lang rekke anerkjente metoder og modeller. Modeller og metoder som feks Cos-P, Parenting Young Children, Emosjonsfokusert parterapi, Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre, Traumebevisst omsorg, MIM, Marte Meo, NBO, WMCI og Tuning into kids benyttes i samspill med øvrig særkompetanse hos våre familieveiledere. 

Familieveileder

PlanB har ikke rendyrket en teori eller praksisform, men forankrer alt arbeid i oppdatert faglig teori og metoder kombinert med toleranse, respekt og høy bevissthet rundt viktigheten av relasjon og kjemi mellom familie og familieveileder.

Vi forankrer vårt arbeid i oppdaterte, anerkjente faglige prinsipper og metoder, blant annet tilknytningsteori, traumeteori, familieterapi, kognitiv terapi, miljøterapi og emosjonsfokusert terapi. Barnet er alltid hovedpersonen i arbeidet og fokus på barnets medvirkning gjennomsyrer alle deler av tiltaksarbeidet.