Planbgronn

Hjelpetiltak

PlanB utfører alle typer hjemmebaserte hjelpetiltak på oppdrag fra kommunale barneverntjenester. I PlanB er vi opptatt av å se det unike ved hvert barn og deres familie, og hvert tiltak skreddersys til den enkelte familie.

Hjelpetiltak

PlanB har ikke rendyrket én teori eller praksisform, men benytter vår breddekunnskap i møtet med andre. Vi gir faglige begrunnelser for det vi foretar oss, og er tydelige på valg av metodiske verktøy i arbeidet med den aktuelle, unike utfordringen.

Endringsfokuserte tiltak

PlanB utfører familieveiledning som gir barnets omsorgspersoner hjelp til å utvikle sin omsorgskompetanse og omsorgspraksis på en måte som gir positiv utvikling for barnet.

Målene om endring kan handle om emosjonell ivaretakelse av barnet, praktisk ivaretakelse av barnet eller begge deler. PlanB arbeider strukturert og samarbeider tett med familien, barneverntjenesten samt øvrig nettverk for evaluering, justering og felles kurs mot ønsket endring.

I endringsarbeidet benyttes en kombinasjon av målbare metoder og modeller samt psykoedukasjon for å øke omsorgskompetansen i kombinasjon med praktiske øvelser og direkte veiledning for å endre omsorgspraksisen. Foreldreveiledning med endringsfokus utøves av modne, varme fagpersoner med dybdekunnskap om endringsprosesser der motivasjon og eierskap hos de det gjelder er viktige byggesteiner.

Endringsfokuserte tiltak

PlanB har ikke rendyrket en teori eller praksisform, men forankrer alt arbeid i oppdatert faglig teori og metoder kombinert med toleranse, respekt og høy bevissthet rundt viktigheten av relasjon og kjemi mellom familie og familieveileder.

Vi forankrer vårt arbeid i oppdaterte, anerkjente faglige prinsipper og metoder, blant annet tilknytningsteori, traumeteori, familieterapi, kognitiv terapi, miljøterapi og emosjonsfokusert terapi. Barnet er alltid hovedpersonen i arbeidet og fokus på barnets medvirkning gjennomsyrer alle deler av tiltaksarbeidet.