Våre tanker

Her deler vi våre tanker, meninger og tips.
Vi håper innleggene kan engasjere og motivere i tillegg til å kunne by på kunnskap om og innsikt i hvordan vi jobber med og tenker om vårt fagfelt.

PlanBs barnesyn
Barnet er den viktigste personen i PlanBs arbeid, og vår lojalitet vil derfor alltid ligge hos barnet først og fremst.
Politikk framfor kvalitet i barnevernet i Oslo?
«Oslo kommune har i dag rammeavtale med sju tjenesteleverandører, men seks av disse er utestengt fra ny anbudskonkurranse. Det Oslo kan tilby barna, er dermed kuttet til et minimum», skriver Anne Klewe og Cecilie Leine i PlanB.
Privat barnevern – hva og hvorfor?
Barnevernloven gir barnevernet i oppdrag å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett.
Politikk framfor kvalitet i barnevernet i Oslo?
«Oslo kommune har i dag rammeavtale med sju tjenesteleverandører, men seks av disse er utestengt fra ny anbudskonkurranse. Det Oslo kan tilby barna, er dermed kuttet til et minimum», skriver Anne Klewe og Cecilie Leine i PlanB.
PlanBs barnesyn
Privat barnevern – hva og hvorfor?
Barnevernloven gir barnevernet i oppdrag å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett.
5 gode tips til podcaster om familieliv og foreldreskap
Podcaster
Her får du tips til 5 nyttige og informative podcaster som tar for seg temaene familieliv og foreldreskap.

Tre tips til god dialog

Nysgjerrighet

Dersom vi klarer å være nysgjerrig på den andre, og dens tanker og meninger, stille åpne spørsmål, og vise et genuint ønske om å forstå, kan man nå langt når det gjelder god dialog.

Å sjekke ut om det bildet en selv danner seg, stemmer med det den andre ønsket å formidle, vil være med på å åpne dialogen.

Egne fortolkninger

Kommunikasjon og god dialog er utfordrende, det skaper rom for misforståelser, og vi inntar ulike posisjoner, og roller ovenfor hverandre.

For at en samtale skal oppleves som god, er det viktig å ta med i betraktning at alle som kommuniserer med hverandre fortolker budskap, og er aktive meningsdannere.

Vi oppfatter hendelser, utsagn og situasjoner ulikt, og for å lykkes med god kommunikasjon, er det en forutsetning at vi er bevisst våre egne fortolkninger.

Hvor godt kjenner du deg selv

God kommunikasjon forutsetter at man har selvinnsikt, og forståelse av hva man selv bringer inn, og hvordan dette uttrykkes overfor den andre. 

En god sortering av hva en selv meddeler, og hva som er den andres, danner et godt grunnlag for å se hva vi sammen skaper.

Det skapes noe eget i enhver kommunikasjon. Ved at den enkelte deler sitt perspektiv med den andre, at vi kan snakke om måten vi snakker sammen på og «hvilken musikk som spiller mellom oss», vil det være lettere å kunne etablere en felles forståelse, og et felles perspektiv.

En respektfull dialog på tross av ulike meninger.

Tre tips til god dialog

Nysgjerrighet

Dersom vi klarer å være nysgjerrig på den andre, og dens tanker og meninger, stille åpne spørsmål, og vise et genuint ønske om å forstå, kan man nå langt når det gjelder god dialog.

Å sjekke ut om det bildet en selv danner seg, stemmer med det den andre ønsket å formidle, vil være med på å åpne dialogen.

Egne fortolkninger

Kommunikasjon og god dialog er utfordrende, det skaper rom for misforståelser, og vi inntar ulike posisjoner, og roller ovenfor hverandre.

For at en samtale skal oppleves som god, er det viktig å ta med i betraktning at alle som kommuniserer med hverandre fortolker budskap, og er aktive meningsdannere.

Vi oppfatter hendelser, utsagn og situasjoner ulikt, og for å lykkes med god kommunikasjon, er det en forutsetning at vi er bevisst våre egne fortolkninger.

Hvor godt kjenner du deg selv

God kommunikasjon forutsetter at man har selvinnsikt, og forståelse av hva man selv bringer inn, og hvordan dette uttrykkes overfor den andre. 

En god sortering av hva en selv meddeler, og hva som er den andres, danner et godt grunnlag for å se hva vi sammen skaper. Det skapes noe eget i enhver kommunikasjon.

Ved at den enkelte deler sitt perspektiv med den andre, at vi kan snakke om måten vi snakker sammen på og «hvilken musikk som spiller mellom oss», vil det være lettere å kunne etablere en felles forståelse, og et felles perspektiv.

En respektfull dialog på tross av ulike meninger.

5 gode tips til podcaster om familieliv og foreldreskap
Podcaster
Her får du tips til 5 nyttige og informative podcaster som tar for seg temaene familieliv og foreldreskap.
Å rekruttere hjelpere
Den ansatte er den viktigste ressursen i PlanB. Familier skal hjelpes gjennom den ansattes tid, kompetanse og evne til å skape et felles prosjekt med familien som strever. Betydningen av å rekruttere riktig er viktig for barnets reelle muligheter til å få virksom hjelp. Hva ser vi egentlig etter?
Å rekruttere hjelpere
Den ansatte er den viktigste ressursen i PlanB. Familier skal hjelpes gjennom den ansattes tid, kompetanse og evne til å skape et felles prosjekt med familien som strever. Betydningen av å rekruttere riktig er viktig for barnets reelle muligheter til å få virksom hjelp. Hva ser vi egentlig etter?