Å rekruttere hjelpere

Den ansatte er den viktigste ressursen i PlanB. Familier skal hjelpes gjennom den ansattes tid, kompetanse og evne til å skape et felles prosjekt med familien som strever. Betydningen av å rekruttere riktig er viktig for barnets reelle muligheter til å få virksom hjelp. Hva ser vi egentlig etter?

PlanB er opptatt av særlig fire elementer når vi prøver å finne frem til flere gode hjelpere: 

Kompetanse

Vi jakter etter kompetanse til å utføre de oppgavene vi skal gjøre. Det vil si at vi leter etter personer med erfaring, kunnskap og ferdigheter i verktøykassa si, som gjør dem skodd for den store variasjonen av oppdrag og oppgaver vi får av barneverntjenestene og som vi sammen med familiene skal løse. En solid CV består av anerkjent formalkompetanse som skal fungere som en slags sikring av at teorier, lovverk, metoder og etikk er grundig gjennomgått, at praksisperioder er fullført og eksamener bestått. CV forteller også om kurs og sertifiseringer som spisser den enkeltes faglighet, og om videreutdanninger og masterprogram som forteller noe om faglige interessefelt, dypdykk i metoder, flere praksisarenaer og ikke minst større mulighet for kyndig bruk av skjønnsvurderinger. Økte krav til skriftlighet og bruk av eksisterende forskning er også en dannelsesreise innen utdanningssystemet vårt, som gir den enkelte god kjennskap til – og tilgang på – fagstoff.

CVen til en person forteller også hvor personen har jobbet, hvilken målgruppe som har vært i fokus, hvilke oppgaver som har blitt utført og problemstillinger denne hjelperen er godt kjent med. Ulike arbeidssteder har ulike måter å kvalitetssikre arbeidet på, og ekstern veiledning, interne kompetanseprogram m.m. vises på CV. Referanser oppgis, og er for oss i PlanB viktige samtalepartnere når vi skal beslutte hvem vi ønsker å tilby jobb i PlanB. Språk, kulturelle referanserammer og nøkkelkvalifikasjoner informeres også om. Dette er av betydning.

Motivasjon

Vi leter også etter motivasjonen til den som vil bli en PlanB-hjelper. Vi spør:

Hvorfor søker du denne jobben? Hva drømmer du om å jobbe med de neste fem eller ti årene? Hva er din største drøm her i livet, og hva tror du det skyldes at du drømmer om akkurat det?

Hva kan føre til frustrasjon hos deg? Når blir du vippet av pinnen? Hvordan merker andre at du mister interesse og iver?

Fortell meg om din drømmekollega; hva sier og gjør vedkommende overfor deg?

Hvorfor har du valgt den utdanningen du gjorde? Ble det slik du trodde? Hva ble annerledes og hva tenker du om det?
Hva vil du være best på i vårt lag? Hvor langt vil du strekke deg for å gjøre de rundt deg gode?

Hvordan merker vi at du setter fingeravtrykk av fleksibilitet, tydelighet, mot og raushet som er viktige verdier for PlanB-laget?

Hvordan kan vi inspirere deg? Hva skal ledelse er riktig og viktig for akkurat deg?

Motivasjon
Personlig egnet

PlanB leverer tiltak til familier der vi skreddersyr hvordan vi kan bidra inn i deres endringsprosesser og vi forsøker å matche familieveiledere og foreldre/ungdom/barn med hverandre. Det er gjennom samarbeidsrelasjonen at arbeidsalliansen skal skapes, og dette forholdet skal tåle strev, sårbarhet, korrigeringer, mulige konfrontasjoner og det å hente ut ressurser, løsninger, håp og motivasjon.
Arbeidet kan ha trange kår for både familiene og hjelperen, og den sosiale varmen mellom partene og er ofte limet som kan trosse manglende tillit eller vonde mønstre. Vi leter derfor etter familieveiledere som er særlig personlig egnet for å ta tak i oppgavene og relasjonene vi i PlanB får.
I rekruttering må vi lære hverandre å kjenne i ekspressfart, og samtalen som verktøy er viktig. Vi har to dybdesamtaler med den som søker jobb hos oss, gjennomfører en omfattende personlighetskartleggingstest, og snakker med tre referansepersoner. Vi ønsker å finne ut av store temaer som handler om kommunikasjon, beslutningsprosesser, motivasjonsdrivere, ansvarlighet og planmessighet, emosjonalitet, bidrag til team, grad av vitalitet og tilpasningsdyktighet, grad av idealisme og støtte, grad av kritisk sans.
Vi snakker og reflekterer om disse tingene i bli kjent-fasen, og knytter dette til hverdag, oppgaver, bedriftskultur og forventninger. Sammen prøver vi å se inn i fremtiden og forestiller oss situasjoner og gjennom samtalene søker vi å finne ut av om dette er en god match mellom person og arbeidssted.

Prestasjoner

Tidligere prestasjoner er beskrivende for hva som bor i personen av holdninger, kraft og erfaringer. Det kan være prestasjoner i form av valg man har foretatt i livet, situasjoner man har håndtert, resultater man har oppnådd, endrings-/hjelpeprosesser man har stått i og gitt et innhold. Det som faktisk har skjedd, er prestasjoner. Mange har drømmer og ønsker og tanker. Vi ser etter levd liv og hvordan den enkelte har håndtert og «prestert» i reelle handlinger. Det forteller oss noe viktig om gjennomføringsevne og fremferd.

Prestasjoner

Les flere av våre tanker

Politikk framfor kvalitet i barnevernet i Oslo?
«Oslo kommune har i dag rammeavtale med sju tjenesteleverandører, men seks av disse er utestengt fra ny anbudskonkurranse. Det Oslo kan tilby barna, er dermed kuttet til et minimum», skriver Anne Klewe og Cecilie Leine i PlanB.
PlanBs barnesyn
Barnet er den viktigste personen i PlanBs arbeid, og vår lojalitet vil derfor alltid ligge hos barnet først og fremst.
Privat barnevern – hva og hvorfor?
Barnevernloven gir barnevernet i oppdrag å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett.
Politikk framfor kvalitet i barnevernet i Oslo?
«Oslo kommune har i dag rammeavtale med sju tjenesteleverandører, men seks av disse er utestengt fra ny anbudskonkurranse. Det Oslo kan tilby barna, er dermed kuttet til et minimum», skriver Anne Klewe og Cecilie Leine i PlanB.
PlanBs barnesyn
Barnet er den viktigste personen i PlanBs arbeid, og vår lojalitet vil derfor alltid ligge hos barnet først og fremst.
Privat barnevern – hva og hvorfor?
Barnevernloven gir barnevernet i oppdrag å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett.