Våre tjenester

PlanB har ikke rendyrket én teori eller praksisform, men benytter vår breddekunnskap i møtet med andre. Vi gir faglige begrunnelser for det vi foretar oss, og er tydelige på valg av metodiske verktøy i arbeidet med den aktuelle, unike utfordringen.

Hjelpetiltak

Familieveiledning

PlanB arbeider med familieveiledning på flere nivå gjennom samtaler, observasjoner, aktiviteter og strukturerte metoder i samarbeid med barn og unge deres foreldre og nettverk. PlanBs metodikk er kunnskapsbasert praksis, metodene er oppdatert som følge av forskning og de utøves av varme og tydelige fagpersoner.

Hjelpetiltak

Familieveiledning

PlanB arbeider med familieveiledning på flere nivå gjennom samtaler, observasjoner, aktiviteter og strukturerte metoder i samarbeid med barn og unge deres foreldre og nettverk. PlanBs metodikk er kunnskapsbasert praksis, metodene er oppdatert som følge av forskning og de utøves av varme og tydelige fagpersoner. 

Kontrolltiltak

Tilsyn under samvær

PlanB kan gjennomføre tilsyn under samvær etter Lov om barn og foreldre og Lov om barneverntjenester. Vi har 6 koselige, fullt utstyrte samværslokaler i Oslo, Drammen, Jessheim, Førde og Kristiansand. 

Kontrolltiltak

Tilsyn under samvær

PlanB kan gjennomføre tilsyn under samvær etter Lov om barn og foreldre og Lov om barneverntjenester. 

Andre kontrolltiltak

PlanB bistår også kommunale barneverntjenester med andre kontrolltiltak, som anmeldte og uanmeldte kontrollbesøk i hjemmet, tilsyn i fosterhjem, ruskontroll og meldeplikt.

Andre kontrolltiltak

PlanB bistår også kommunale barneverntjenester med andre kontrolltiltak, som anmeldte og uanmeldte kontrollbesøk i hjemmet, tilsyn i fosterhjem, ruskontroll og meldeplikt.

Saksbehandling

Saksbehandling, barnevern

PlanB kan bistå i alle faser av en saksprosess i barneverntjenesten, og våre konsulenter innehar solid formal- og realkompetanse som saksbehandlere i barneverntjenesten. 

Saksbehandling

Bistand til saksbehandling etter Lov om barnevernstjenester

PlanB kan bistå i alle faser av en saksprosess i barneverntjenesten, og våre konsulenter innehar solid formal- og realkompetanse som saksbehandlere i barneverntjenesten.