Åpenhetsloven

Åpenhetsloven tredde i kraft 1. juli 2022. Den skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Informasjon om åpenhetsloven kan du lese på Forbrukertilsynets hjemmeside: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven

PlanB jobber aktivt for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og hos våre leverandører. Loven vil derfor inngå som en naturlig del av PlanB sitt arbeid.

Henvendelser vedrørende informasjonsplikt: post@planb.no