Planbgronn

Saksbehandling

PlanB bistår kommunale barneverntjenester med saksbehandlingsoppgaver i tråd med gjeldende lover og krav til myndighetsutøvelse. 

Saksbehandling

PlanB bistår kommunale barneverntjenester med saksbehandlingsoppgaver i tråd med gjeldende lover og krav til myndighetsutøvelse. 

Bistand til saksbehandling etter Lov om barneverntjenester

PlanB kan bistå i alle faser av en saksprosess i barneverntjenesten, og våre konsulenter innehar solid formal- og realkompetanse som saksbehandlere i barneverntjenesten. De har svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne, og holder seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende krav til saksbehandlingen generelt og hos den enkelte oppdragsgiver. Vi sikrer pålitelig arbeidskapasitet skreddersydd etter deres behov, med fokus på barnets beste i alle ledd.

PlanB har i samarbeid med oppdragsgivere funnet gode rutiner for systematisk oppfølging og dokumentasjon av arbeidet. Dette for å sikre at bistanden gir nødvendig avlastning for barneverntjenesten samtidig som at myndighetsutøvelsen ikke overlates til konsulenten.