5 gode tips til podcaster om familieliv og foreldreskap

Her får du tips til 5 nyttige og informative podcaster som tar for seg temaene familieliv og foreldreskap.
  • Foreldrerådet med Thea Klingenberg. I foreldrerådet snakker Thea med gjester om alle de fantastiske, irriterende, nydelige og utfordrende sidene ved å ha barn. Klynge & Acast.

  • Vi må snakke om… med Oda Weider-Krog og Frode Thuen, der de snakker om hverdagens utfordringer for par.  Aftenposten.

  • Familievernet: Hvordan går det hjemme? Her belyses viktige tema som krangling, seksuelle problemer og samlivsbrudd med ekte historier samt råd og tips fra eksperter. Familievernet, Bufetat.

  • Foreldrekoden: I foreldrekoden gir psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery råd om barneoppdragelse for å gjøre din hverdag litt enklere. Programleder: Bjørn Egil Halvorsen. Aftenposten

  • Drage i magen: Programleder Marthe Sveberg og Psykolog Aksel Inge Sinding snakker om utforsker hvilke følelser barn kan ha gjennom en vanlig dag og hvordan vi voksne kan hjelpe dem med disse.

Les flere av våre tanker

Politikk framfor kvalitet i barnevernet i Oslo?
«Oslo kommune har i dag rammeavtale med sju tjenesteleverandører, men seks av disse er utestengt fra ny anbudskonkurranse. Det Oslo kan tilby barna, er dermed kuttet til et minimum», skriver Anne Klewe og Cecilie Leine i PlanB.
PlanBs barnesyn
Barnet er den viktigste personen i PlanBs arbeid, og vår lojalitet vil derfor alltid ligge hos barnet først og fremst.
Privat barnevern – hva og hvorfor?
Barnevernloven gir barnevernet i oppdrag å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett.
Politikk framfor kvalitet i barnevernet i Oslo?
«Oslo kommune har i dag rammeavtale med sju tjenesteleverandører, men seks av disse er utestengt fra ny anbudskonkurranse. Det Oslo kan tilby barna, er dermed kuttet til et minimum», skriver Anne Klewe og Cecilie Leine i PlanB.
PlanBs barnesyn
Barnet er den viktigste personen i PlanBs arbeid, og vår lojalitet vil derfor alltid ligge hos barnet først og fremst.
Privat barnevern – hva og hvorfor?
Barnevernloven gir barnevernet i oppdrag å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett.