Planbgronn

Camp Vegusdal

PlanB tilbyr camp på idylliske Vegusdal Gjestegård for barn og unge som trenger et fritids- og avlastningstilbud.

Camp

PlanB tilbyr camp på idylliske Vegusdal Gjestegård for barn og unge som trenger et fritids- og avlastningstilbud.

Camp Vegusdal

Camp Vegusdal er et fritids- og avlastningstilbud ved Vegusdal Gjestegård.
Gården har beliggenhet i idylliske omgivelser i Birkenes kommune.

Camp er et tilbud som har eksistert gjennom vårt søsterselskap Familiehjelp, over mange år. PlanB har nå startet opp camptilbud på Sørlandet – og håper mange barn og unge skal få nytte og glede av dette tilbudet i tiden som kommer.

Tilbudet gjennomføres i felleskap med gårdseier Ole Morten Vegusdal, og hans kone Lisa. Ole Morten har en bachelor i sosialt arbeid, han har jobbet i mange år som fosterhjem, og med tilrettelagte tiltak på gården. Ole Morten ønsker å benytte omgivelsene på gården til tiltak for barn og unge med ekstra behov for hjelp og støtte. Han har selv et varmt og sympatisk vesen, og et oppriktig engasjement for oppfølging av barn / ungdom.

Start video
Tilbudet

Camp Vegusdal er et sted for sosial ferdighetstrening i gruppe med fokus på mestring, og aktiviteter med tett oppfølging av trygge voksne.

Tilbudet er for barn og unge fra 8 -18 år, med varighet fra fredag ettermiddag til søndag kveld. Det vil også komme tilbud om ferieopphold og dagtilbud. Det kan være for barn som bor hjemme, på institusjon eller i fosterhjem. PlanB ivaretar organisering av transport tur / retur.

Intensjonen med camp er å bidra med et pusterom fra en hverdag som på ulike måter kan være utfordrende. Dersom det stormer i livet, skal Camp være et fast holdepunkt som står støtt – der barna vet at de har tilhørighet i et fellesskap med andre barn og trygge voksne. Mange barn strever med å forstå og håndtere egne følelser. De kan trenge hjelp til å kjenne etter, lære seg å sette ord på følelsene, og be om hjelp når de trenger det. Camp lederne er opptatt av å støtte barna med en ytre regulering, for å hjelpe barna med å utvikle indre reguleringsstrategier.

Aktivitetstilbudet tilpasses hvert enkelt barn og mulighetene er mange. Dette er en helårscamp der aktiviteter tilpasses vær og årstid. Vi ønsker å gjøre mye ut av lite, og de enkle opplevelsene som stell og kos med dyr, tur i skogen, fellesskapet rundt bålet, lek og aktivisering gir delt glede og mange gylne øyeblikk. Det er ønskelig at aktivitetene skal være enkle å repetere, uten store kostnader.

Gården har nær beliggenhet til Evje med aktivitetstilbud som eksempelvis klatring, rafting, lasertag, sykling som vi benytter ved enkelte anledninger.

Kost og losji

PlanB disponerer et eget hus på gården, med bad, stue og kjøkken. Huset rommer sengeplasser til 12 personer. Her har vi også en egen terrasse med muligheter for grilling, soling og aktivisering både på dagtid og kveldstid.

Måltidene som serveres er sunne og enkle. Vi spiser alltid taco når vi ankommer gården på fredag ettermiddag / kveld og vi benytter ofte pizzaovnen, der barna selv bidrar med alt fra bæring av ved, til tilberedning av pizza og steking.

Gruppene

Sammensetningen av barn og unge tilpasses etter alder og behov. PlanB har fokus på sikkerhetsrutiner, og vil utarbeide handlingsrekker der dette er hensiktsmessig. Voksentetthet tilrettelegges etter behov. På camp er fellesskapet vesentlig, det legges imidlertid også vekt på oppfølging og tilrettelegging for den enkelte.

Det leveres som utgangspunkt halvårsrapport,  hyppigere rapportering kan avtales om ønskelig.

Familieveileder

PlanB har ikke rendyrket en teori eller praksisform, men forankrer alt arbeid i oppdatert faglig teori og metoder kombinert med toleranse, respekt og høy bevissthet rundt viktigheten av relasjon og kjemi mellom familie og familieveileder.

Vi forankrer vårt arbeid i oppdaterte, anerkjente faglige prinsipper og metoder, blant annet tilknytningsteori, traumeteori, familieterapi, kognitiv terapi, miljøterapi og emosjonsfokusert terapi. Barnet er alltid hovedpersonen i arbeidet og fokus på barnets medvirkning gjennomsyrer alle deler av tiltaksarbeidet.